Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2017 rok

 

Zarządzenie Nr 441/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2017

 

Uchwała Nr SO-0954/6/3/Ka/2018 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie opnii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Godziesze Wielkie za 2017 rok