Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2018 roku

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2018 roku