Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2017 rok

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2017 rok