Informacja dla mieszkańców wsi Stobno Siódme i wsi Józefów

22 sierpnia 2018 r. w godzinach 12:30 - 14:00

nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej, w celu wykonania niezbędnych prac modernizacyjnych.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dotyczyć będzie:

Stobno Siódme 1-1c, 20-25b, 44-46a; Józefów 1-19