Biała - Fundusz Sołecki 2019

KURENDA

 

 

          Sołtys wsi Biała informuje, że dnia 02 września 2018 roku, w budynku remizy OSP w Białej o godz. 14:00 odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa, w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego na rok  2019

Prosi się o liczne przybycie mieszkańców.