Bałdoń - Fundusz Sołecki 2019

KURENDA

 

 

          Sołtys wsi Bałdoń informuje, że dnia 01 września 2018 roku, w budynku Sołtysa/Bałdoń 36  o godz. 17:00 odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa, w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego na rok  2019

Prosi się o liczne przybycie mieszkańców.