Saczyn - Fundusz Sołecki 2019

 

KURENDA

 

          Sołtys wsi Saczyn informuje, że w dniu 23 września (niedziela) 2018 roku, w budynku remizy OSP w Saczynie o godz. 16.00 odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa, w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego na rok  2019

Prosi się o liczne przybycie mieszkańców.