Stara Kakawa - Fundusz Sołecki 2019

KURENDA

 

          Sołtys wsi Stara Kakawa informuje, że w dniu 20 września (czwartek) 2018 roku, w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kakawie o godz. 18.30 odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa, w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego na rok  2019

Prosi się o liczne przybycie mieszkańców.