Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2009 rok

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2009 rok

Wykonanie budżetu - dochody

Wykonanie budżetu - wydatki

Zadania inwestycyjne w 2009 roku