Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2018 roku

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2018 roku

 

Uchwała Nr SO - 0953/15/11/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2018 roku