Godziesze Małe ul. Zadowicka - Fundusz sołecki 2019

KURENDA

 

          Sołtys wsi Godziesze Małe, ul. Zadowicka informuje, że w dniu 19 września (środa) 2018 roku, w budynku Starej Gminy w Godzieszach Wielkich o godz. 18.00 odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa, w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego na rok  2019

Prosi się o liczne przybycie mieszkańców.