Godzieszki - Fundusz sołecki 2019

KURENDA

 

 

                   Sołtys wsi Godzieszki informuje, że w dniu 21 września (piątek) 2018 roku, u Sołtysa wsi Godzieszki o godz. 19.00 odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa, w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego na rok 2019

Prosi się o liczne przybycie mieszkańców.