Kurenda do mieszkańców wsi: Godziesze Wielkie, Godziesze Małe ul. Ostrowska i ul. Zadowicka, Końska Wieś, Skrzatki, Wola Droszewska, Krzemionka, Kąpie (przy drodze powiatowej), Zajączki Banko

                           

Kurenda

do mieszkańców wsi:

Godziesze Wielkie, Godziesze Małe ul. Ostrowska i ul. Zadowicka,

Końska Wieś, Skrzatki, Wola Droszewska, Krzemionka,

Kąpie (przy drodze powiatowej), Zajączki Bankowe i Godzieszki

 

W związku z Państwa zainteresowaniem korzystania z gazu do celów domowych informuję, że wszystkie osoby zainteresowane wykonaniem przyłącza gazowego do swojej posesji proszone są o pobranie ankiety od sołtysów wsi i złożenie jej w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich  w pokoju nr 12 do dnia 16 listopada 2018 r.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

 

                                                                   z up. Wójta Gminy
                                                           Alicja Jędrasiewicz
                                                          Zastępca Wójta Gminy