Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się 21 listopada 2018 roku

 

Postanowienie Nr 376/I/30/2018 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Godziesze Wielkie