Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek, Wolica, Żydów – Etap II

 
 
 
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek, Wolica, Żydów – Etap II