Prościej, taniej, e-Akta od 1 stycznia 2019 roku

 

Zbliża się 1 stycznia 2019 rok, a z nim termin wejścia w życie przepisów ustawy związanej ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacja. Temat jest nowy, dlatego ważne jest, aby pracodawcy wiedzieli o nadchodzących zmianach i mogli się z nim zapoznać.

Oczywiście nie pozostawiamy naszych klientów bez wsparcia. Dla pracodawców i osób zainteresowanych Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie prowadził bezpłatne szkolenia i seminaria w 2019 roku.  

Broszura e-Akta

Ulotka e-Akta

Plakat e-Akta 

Z wyrazami szacunku     

Ewa Szymankiewicz

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Wydział Organizacji i Analiz

ul. Wysocka 1b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 735 73 69, kom. 502 009 557