Terminarz zebrań wyborczych - wybory sołtysów i Rad Sołeckich na obszarze Gminy Godziesze Wielkie - styczeń 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 15/2018  Wójt Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich na obszarze gminy Godziesze Wielkie