Zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez hodowców bydła

            W związku z możliwością ubiegania się o wyższy zwrot podatku akcyzowego przez hodowców bydła, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2018, poz. 2247).

Zgodnie z tą ustawą rolnicy mogą ubiegać się o dodatkowy zwrot podatku akcyzowego na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek o zwrot podatku.

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na potrzeby wniosku, który należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie gruntów, producent rolny powinien wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego za olej napędowy będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu akcyzy za paliwo określanej co roku przez rząd, liczby 30 oraz średniej liczby sztuk bydła, które hodował rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

Wzór wniosku dostępny jest od 2 stycznia 2019 r. w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej ARiMR.

Przypominamy, że najbliższy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego przypada na okres od 1 do 28 lutego 2019 r. Do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup paliwa w czasie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.


Źródło: www.arimr.gow.pl

 

Kontakt z pracownikiem Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji:

pan Damian Michalak

tel. 62 501-42-88