Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej o wartości poniżej 750.000 euro-udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej o wartości poniżej 750.000 euro - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Godziesze Wielkie"