Informacja Nadleśnictwa Kalisz dotycząca obowiązku wykonywania zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających się organizmów szkodliwych w swoim lesie

Informacja Nadleśnictwa Kalisz dotycząca obowiązku wykonywania zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających się organizmów szkodliwych w swoim lesie