Informacja o zasadach zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2018/2019

 

Informacja o zasadach zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2018/2019