Kurenda dla rolników Gminy Godziesze Wielkie - szkolenia dla rolników powiatu kaliskiego w zakresie uboju zwierząt poza rzeźnią na użytek własny

KURENDA DO ROLNIKÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu informuje o możliwości przeprowadzenia szkolenia dla rolników powiatu kaliskiego w zakresie uboju zwierząt poza rzeźnią na użytek własny.

Szkolenie skierowane jest do osób, które zamierzają dokonywać uboju zwierząt (świń, cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz) na terenie prowadzonego przez siebie gospodarstwa
z przeznaczeniem mięsa wyłącznie na własny, domowy użytek.

W związku z powyższym proszę o zgłaszanie się rolników zainteresowanych odbyciem takiego szkolenia do 24 lutego 2019 roku:

- osobiście w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich, pok. nr 10

- telefonicznie pod numerem 62 7611089 wew. 20

- lub za pomocą poczty elektronicznej na adres godziesze-wi@zgwrp.org.pl (podając imię, nazwisko, adres).

 

Termin i miejsce szkolenia zostaną ustalone po zebraniu listy. Szkolenie jest bezpłatne.

Zaświadczenie o odbyciu szkolenia wydawane jest na wniosek, podlega opłacie skarbowej 17 zł.