Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2018 rok


Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2018

Uchwała Nr SO - 0954/3/4/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Godziesze Wielkie za 2018 rok