Z głębokim żalem żegnamy długoletniego działacza społecznego sołtysa wsi Takomyśle Pana Ryszarda Szewca.

 

 

 

                  

               Z głębokim żalem żegnamy długoletniego działacza społecznego – sołtysa wsi Takomyśle, którego Pan Bóg odwołał z tej funkcji i zaprosił do siebie.

Pełnił tą funkcję od 45 lat.

Pan sołtys Ryszard był dobrym człowiekiem, zaangażowanym w sprawy swojej wsi i gminy.

Dziś łączymy się w smutku i żałobie z rodziną i bliskimi Śp. Ryszarda Szewca.

 

 

                                                                Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                 Przewodnicząca  Rady Gminy Godziesze Wielkie

                                                          Radni Rady Gminy Godziesze Wielkie

                                                Sołtysi  i  Rady Sołeckie Gminy Godziesze Wielkie

                                                    Pracownicy Urzędu Gminy Godziesze Wielkie