Informacja - 15 maja 2019 roku upływa termin uiszczenia II raty podatku za 2019 r.

 

 

INFORMACJA

 

                Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 15 maja 2019 roku upływa termin uiszczenia II raty podatku za 2019 r.

Ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego następuje na podstawie doręczonych decyzji o wymiarze podatku na 2019 rok.

Wpłaty można dokonywać w następujący sposób:

- bezpośrednio do PKO BP SA -  Agencja Godziesze Wielkie,

- przelewem na indywidualne konto bankowe,

- u inkasenta - sołtysa.

 

                                                               Józef Podłużny

                                                                  Wójt Gminy