Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

 

Oświadczenia  majątkowe  kierowników  jednostek  organizacyjnych  Gminy 
złożone  za  2019 rok

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Oświadczenie majątkowe

1.

Czajka  Bożena

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1
 w Godzieszach Wielkich

plik do pobrania

2.

Kopyciński Wiesław

Dyrektor Zespołu Szkół
w Woli Droszewskiej

stan na koniec okresu zatrudnienia

plik do pobrania

 

3.

Kasik Iwona

p.o. Dyrektora Zespołu Szkół
w Woli Droszewskiej

 

Dyrektor Zespołu Szkół
w Woli Droszewskiej

plik do pobrania

 

 

plik do pobrania

 

4.

Jenek Magdalena

 

 

Kupaj Dorota

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Starej Kakawie

stan na koniec okresu zatrudnienia

 

stan na początek okresu zatrudnienia

plik do pobrania

 

 

plik do pobrania

5.

Kupaj Dorota

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Starej Kakawie

plik do pobrania

6.

Izabela Katarzyna Kolasińska

 

 

 

Kupaj Waldemar

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
  w Stobnie

stan na początek okresu zatrudnienia

 

stan na koniec okresu zatrudnienia

 

plik do pobrania

 

 

plik do pobrania

7.

Izabella Maria Toloch

 

 

 

Kokocińska Grażyna

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Ks. Jana Twardowskiego
w Żydowie

stan na początek okresu zatrudnienia

 

stan na koniec okresu zatrudnienia

 

plik do pobrania

 

 

plik do pobrania

8.

Izabella Maria Toloch

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Ks. Jana Twardowskiego
w Żydowie

plik do pobrania

9.

Zimna Anna

Kierownik Biblioteki Publicznej
Gminy Godziesze Wielkie

plik do pobrania

10.

Kubiak Małgorzata

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Godzieszach Wielkich

plik do pobrania