Zebranie sołeckie sołectwa Godziesze Małe II (ul. Ostrowska) odbędzie sie 25 czerwca 2019 roku o godzinie 19.00 w budynku "Starej Gminy" ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich

 

 

           Sołtys sołectwa Godziesze Małe II  (ul. Ostrowska)  zawiadamia,  że w dniu   25 czerwca 2019 roku o godzinie 1900 w budynku "Starej Gminy" ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich odbędzie się zebranie sołeckie w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2019 rok.

 

                                                                        Lechosław Szuleta
                                                            Sołtys sołectwa Godziesze Małe II