Ankieta koniunktury gospodarczej w gospodarstwie rolnym

 

         Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się na terenie gminy ankieterzy statystyczni realizują następujące badania ankietowe:

Dodatkowo w lipcu przeprowadzana będzie Ankieta koniunktury gospodarczej w gospodarstwie rolnym.

Dodatkowe informacje o badaniach dostępne są na:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/index.htm 

oraz

https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2019/