Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowskiej wspólnie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań zaprzasza na warsztaty w ramach projektu „Czas na seniora w Metropolii Poznań i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

 

Zaproszenie na warsztaty:
"Czas na seniora w Metropolii Poznań
i Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"