Informacja na temat ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

 

Pismo Pani Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

Załącznik do pisma

Załącznik do pisma