X sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się w czwartek 08 sierpnia 2019 roku o godz. 10.00 w „Domu Tradycji”, ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

               Zapraszam do wzięcia udziału w X sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w czwartek 08 sierpnia 2019 roku o godz. 1000 w „Domu Tradycji”, ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

 

Tematem obrad będzie:

1. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a)      określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Godzieszach Wielkich oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

b)      przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę,

c)      zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok,

d)     zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2034.

 

Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie, na którym będą opiniowane projekty uchwał odbędzie się 08 sierpnia 2019 roku o godz. 900 w „Domu Tradycji”, ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

 

Projekty uchwał zamieszczono na stronie: http://godzieszewielkie.esesja.pl/.

 

                                                         Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                  Mirosława Kobyłka