Kurenda dla mieszkańców sołectwa Wola Droszewska

K U R E N D A

 

Sołtys sołectwa Wola Droszewska  z a w i a d a m i a,  że:

w dniu 18 września (środa) 2019 r.,  godz. 1800  w Sali OSP w Woli Droszewskiej odbędzie się zebranie wiejskie wsi Wola Droszewska  w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2020 rok.

 

 

                                                 Ryszarda Wojtynka

                                                Sołtys sołectwa Wola Droszewska