Kurenda dla mieszkańców sołectwa Skrzatki

K U R E N D A

 

Sołtys sołectwa Skrzatki  z a w i a d a m i a,  że:

w dniu 22 września (niedziela) 2019 r., godz. 1400 w Świetlicy „Stara Gmina”, ul. Rynek 7 Godziesze Wielkie odbędzie się zebranie wiejskie wsi Skrzatki w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2020 rok.

 

                                                     Sylwester Biernat

                                                    Sołtys sołectwa Skrzatki