Kurenda dla mieszkańców sołectwa Borek

K U R E N D A

 

Sołtys sołectwa Borek  z a w i a d a m i a,  że:

w dniu 22 września (niedziela) 2019 r.,  godz. 1700  w Sali OSP w Borku odbędzie się zebranie wiejskie wsi Borek  w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2020 rok.

 

 

                                      Łukasz Karolak

                                     Sołtys sołectwa Borek