Kurenda dla mieszkańców sołectwa Godzieszki

K U R E N D A

 

Sołtys sołectwa Godzieszki  z a w i a d a m i a,  że:

w dniu 22 września (niedziela) 2019 r., godz. 1400  u Sołtysa wsi Godzieszki odbędzie się zebranie wiejskie wsi Godzieszki  w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2020 rok.

 

                                                                                             

Józef Więcław

Sołtys sołectwa Godzieszki