Kurenda dla mieszkańców sołectwa Godziesze Wielkie

K U R E N D A

 

Sołtys sołectwa Godziesze Wielkie  z a w i a d a m i a,  że:

w dniu 25 września (środa) 2019 r., godz. 1800 w Świetlicy „Stara Gmina”, ul. Rynek 7 Godziesze Wielkie odbędzie się zebranie wiejskie wsi Godziesze Wielkie w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2020 rok.

 

                                                     Ireneusz Garncarz

                                                    Sołtys sołectwa Godziesze Wielkie