Kurenda dla mieszkańców sołectwa Zajączki Bankowe

K U R E N D A

 

Sołtys sołectwa Zajączki Bankowe z a w i a d a m i a,  że:

w dniu 29 września (niedziela) 2019 r., godz. 1400 w Sali OSP Zajączki Bankowe odbędzie się zebranie wiejskie wsi Zajączki Bankowe w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2020 rok.

 

 

Stanisław Marciniak

Sołtys sołectwa Zajączki Bankowe