Kurenda dla mieszkańców sołectwa Wolica

K U R E N D A

 

Sołtys sołectwa Wolica  z a w i a d a m i a,  że:

w dniu 27 września (piątek) 2019 r., godz. 1900 w Domu Ludowym w Wolicy odbędzie się zebranie wiejskie wsi Wolica w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2020 rok.

 

                                                     Janusz Wojtaszek

                                                    Sołtys sołectwa Wolica