Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że na terenie Gminy Godziesze Wielkie, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni realizują Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że na terenie Gminy Godziesze Wielkie, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni realizują Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych.

Dodatkowe informacje o aktualnych badaniach ankietowych dostępne są na https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2019/ oraz https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/

Zapraszamy także do śledzenia aktualności na twiterze @Poznan_STAT

 

Magdalena Ancan
Starszy specjalista
w Wielkopolskim Ośrodku Badań Regionalnych
+48 61 2798 325
ul. Wojska Polskiego 27/29
60-624 Poznań
tel. +48 61 2798 200
SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl
poznan.stat.gov.pl