ZAWIADOMIENIE dla Mieszkańców Wsi Aleksandria, Bugaj, Godziesze Wielkie, Godzieszki, Jamnice, Końska Wieś, Saczyn, Skrzatki, Takomyśle, Zajączki, Zajączki Bankowe

 

Godziesze Wielkie, 04 października 2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE

dla Mieszkańców Wsi Aleksandria, Bugaj, Godziesze Wielkie, Godzieszki, Jamnice,

Końska Wieś, Saczyn, Skrzatki, Takomyśle, Zajączki, Zajączki Bankowe

 

            Dnia 04 listopada 2019 roku o godz. 1305 w Sali nr A117 Sądu Rejonowego dla m.  st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A odbędzie się posiedzenie Sądu w sprawie z wniosku o zawezwanie do próby ugodowej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie.

            Posiedzenie jest wyznaczone celem zawezwania do próby ugodowej w sprawie zapłaty odszkodowania za dokonane uszkodzenia w uprawach spowodowane zalaniem użytków rolnych w październiku 2017 roku poprzez wylanie rzeki Pokrzywnicy.

            Informacja dotyczy tych Mieszkańców, którzy przystąpili do postępowania mającego na celu zawarcie ugody.

 

                                                                                      Józef Podłużny
                                                                                         Wójt Gminy