Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2019 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2019 r.