16.01.2020r. - Informacja dla mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie dotycząca zasad segregacji odpadów komunalnych

Informacja dla mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie
dotycząca zasad segregacji odpadów komunalnych

 

            W dniu 6 września 2019 roku  weszły w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) wprowadzające obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

W wyniku zmiany obowiązujących przepisów na terenie naszej Gminy:

- od 1 stycznia 2020r. wprowadzono możliwość gromadzenia tzw. BIOODPADÓW (trawa, liście, resztki żywności) w kompostownikach zlokalizowanych na terenie działki przydomowej.

Mieszkańcy, którzy skorzystają z tej możliwości, uiszczać będą opłatę w wysokości 10,00 złotych od osoby miesięcznie w wyniku  zastosowania ulgi w kwocie 3,00 złotych od standardowej wysokości opłaty, od miesiąca złożenia nowej deklaracji.

Jednakże z nieruchomości, których właściciele zadeklarują utworzenie kompostownika, nie będą odbierane brązowe worki z zawartością BIOODPADÓW.

Pracownicy firmy przyjmującej odpady komunalne kontrolować będą prawidłowość prowadzonej segregacji odpadów, a w przypadku uchybień, występować będą o naliczanie opłaty jak za odpady zbierane w sposób nieselektywny (30,00 złotych od osoby miesięcznie).

            Bardzo Państwa proszę o poprawną selekcję odpadów, gromadzenie BIOODPADÓW w kompostownikach aby nie powiększały one masy odpadów kierowanych z naszej Gminy do ZUOK ‘’Orli Staw”, co wpływa na ceny usług obecnie i w przyszłości.

 

 

Wójt Gminy

Józef Podłużny