Ogłoszenie - stanowisko Wójta Gminy Godziesze Wielkie w konsultacjach dotyczących przebiegu linii kolejowej Nr 85 w ramach korytarza kolejowego Nr 9 Kolei Dużych Prędkości na terenie Gminy Godziesze Wielkie

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z obwieszczeniem Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn.: 

Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

(http://godzieszewielkie.pl/godzieszew/strona-glowna/aktualnosci/informacja-o-konsultacja-cpk-dot.-dokumentu-pn.-strategiczne-studium-lokalizacyjne-inwestycji-centralnego-portu-komunikacyjnego.html)

przedstawiam stanowisko Wójta Gminy Godziesze Wielkie w konsultacjach dotyczących przebiegu linii kolejowej Nr 85 w ramach korytarza kolejowego Nr 9 Kolei Dużych Prędkości na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

Zachęcam do przedstawiania na uwag i opinii do przebiegu linii kolejowej w terminie do dnia 10 marca br. poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej: www.konsultacje.cpk.pl, pisemnie w pok. nr 5 Urzędu Gminy Godziesze Wielkie lub elektronicznie na adres: godziesze-wi@zgwrp.org.pl.

                                          Wójt Gminy

                                          Józef Podłużny

 

Załączniki:

1. Stanowisko Wójta Gminy Godziesze Wielkie w konsultacjach dotyczących przebiegu linii kolejowej Nr 85 w ramach korytarza kolejowego Nr 9 Kolei Dużych Prędkości na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

2. Mapa w pełnej rozdzielczości.

3. Objaśnienia (legenda)