100 mln na „Słoneczne Dachy” w Wielkopolsce – nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych

100 mln na „Słoneczne Dachy” w Wielkopolsce – nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych

 

Biuro Rozwoju Powiatu uprzejmie informujemy, że 1 marca 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uruchomi nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych, skierowany do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Nabór prowadzony będzie do wyczerpania środków przewidzianych w Regulaminie naboru.

Wraz z rozpoczęciem naboru WFOŚiGW w Poznaniu zorganizuje także cykl spotkań informacyjnych, których adresatami będą zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych:
– subregion koniński – 04.03.2020 r.
subregion kaliski – 12.03.2020 r. Regionalne Centrum Informatyczno-doradcze OZE przy ZS nr 1 w Liskowie ul. Twórców Liskowa o godz 10:00
– subregion pilski – 19.03.2020 r.
– subregion poznański – druga połowa marca br.

 

W programie spotkań:

Szczegółowe informacje o programie: www.wfosgw.poznan.pl

 

Kontakt z pracownikiem Biura Rozwoju Powiatu:

pan Damian Michalak

tel. 62 501-43-31