Fundacja Dzieciom "POMAGAJ" w Wolicy, zaprasza rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem na bezpłatne diagnozy lekarskie i konsultacje specjalistyczne, w ramach organizowanej Białej Soboty