Informator pn. „Kryzysownik” – dla osób w kryzysie psychicznym, ich bliskich oraz specjalistów

Na prośbę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego a także Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przekazujemy informator pn. „Kryzysownik” – dla osób w kryzysie psychicznym, ich bliskich oraz specjalistów.

 

„Kryzysownik”