UWAGA - uiszczanie opłaty za wodę, kanalizację i odpady komunalne

 

UWAGA!!!

 

      Ze względu na ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów w celu uiszczenia opłaty za śmieci bądź za wodę i kanalizację należy zgłosić się do banku z przygotowanym numerem rachunku bankowego, na który ma być dokonana wpłata oraz kwotą do wpłaty.

    Numer rachunku do opłaty za śmieci znajduje się na informacji bądź zawiadomieniu o zmianie stawki, natomiast numer rachunku do płatności za wodę i kanalizację znajduje się na fakturze. Faktury wystawiany są po telefonicznym podaniu stanu licznika (tel. 62 7611089 w.25).

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną prosimy o telefoniczne podanie stanu licznika wody (tel.: 62 7611089 wew. 25) lub e-mailem na adres: magdalena.gilicka@godzieszewielkie.pl .

Prosimy również o podanie e-maila, na który zostanie wysłana faktura.

 

                                                                 z up. Wójta Gminy
                                                                 Alicja Jędrasiewicz
                                                                 Z-ca Wójta Gminy