Wielkopolska INFOlinia Wsparcia

              Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu – mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną – informuje, iż od miesiąca maja 2020 r. uruchamia linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Porady udzielane są bezpłatnie.

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia dostępna jest w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu pod wskazanymi w załącznikach numerami telefonów lub adresami e-mail.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby starsze, osoby w kryzysie psychicznym oraz osoby doświadczające przemocy:

Mamy nadzieję, że ta inicjatywa przyczyni się do lepszego funkcjonowania mieszkańców naszego województwa w tym trudnym czasie.

Z poważaniem,

 

Olimpia Piłat-Pawlak
Starszy specjalista ds. szkoleń
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań
tel. +48 61 858 45 29
e-mail: olimpia.pilat-pawlak@rops.poznan.pl