Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2010 roku

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2010 roku