Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 roku

 

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 502/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Godziesze Wielkie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

 

Wyjaśnienia, stanowiska, komunikaty PKW:

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/aktualnosci

 

Uchwały PKW:

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/uchwaly

 

Informacje PKW :

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 8 czerwca 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Postanowienie Nr 72/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Godziesze Wielkie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o możliwości dopisania do spisu wyborców Gminy Godziesze Wielkie

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców Gminy Godziesze Wielkie wyborcy ze względu na miejsce stałego zamieszkiwania/czasowego przebywania  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Informacja o możliwości uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 
Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Godziesze Wielkie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Postanowienie Nr 84/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Załączniki do postanowienia nr 84/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 15 czerwca 2020 r.

 

Postanowienie Nr 115/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych z obszaru Gminy Godziesze Wielkie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

 

Informacja o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 44 w Kaliszu z dnia 16 czerwca 2020 roku

 
Prezentacja szkoleniowa dla członków obwodowych komisji wyborczych
(materiał wyłącznie szkoleniowy, wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej)
 
 
Protokół wyników głosowania w obwodzie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2020 roku
(materiał wyłącznie szkoleniowy, wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej)
 
Postanowienie Nr 138/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Godziesze Wielkie
 
Postanowienie Nr 206/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Godziesze Wielkie
 
 
Postanowienie Nr 265/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Godziesze Wielkie
 
Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 22 czerwca 2020 roku o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku
 
 
Postanowienie Nr 277/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Godziesze Wielkie
 
Postanowienie Nr 312/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie likwidacji odrębnego obwodu głosowania w Gminie Godziesze Wielkie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 
Postanowienie Nr 367/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Godziesze Wielkie
 
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.
 
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lipca 2020 r. o zmianie zasad obsługi wyborców przez obwodowe komisje wyborcze
 
Uchwała nr 202/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I